Ev Testlər

Testlər

Satış Nümayəndəliyi Qiymətləndirmə Testi

Bu test şəxsin satış sahəsində mühim olan güclü tərəflərini qiymətləndirir və onun əlavə təlimə ehtiyac duyduğu sahələri müəyyən edir.

Sual Sayısı: 180

Depressiya Simptomlar Testi

Bu test şəxsin hal-hazırda depressiv narahatlığını və ya depressiya yaşamaq təhlükəsi altında olub-olmadığını, həmçinin düşüncələrinin

Sual Sayısı: 101

Müştəri Xidmətləri Çağrı Mərkəzi Uyğunluq Testi

Bu test şəxsin davranış, bacarıq və şəxsi keyfiyyətlərinin çağrı mərkəzinin müştəri xidmətləri üzrə nümayəndəlik vəzifəsinə uyğunluğu qiymətləndirilir.

Sual Sayısı: 137

Karyera Motivasiya Profili

Bu test əməkdaşın şəxsi keyfiyyətləri, işə yanaşma tərzi əsas götürülərək iş mühitində hansı amillərdən motivasiya olduğunu qiymətləndirir.

Sual Sayısı: 102

Kreativlik və Problem-Çözmə Qabiliyyət Testi

Bu test şəxsin problem çözümünə olan münasibətini və problemə yaradıcı düşüncə aspektindən yanaşma tərzini qiymətləndirir.

Sual Sayısı: 36

Müştəri Xidmətləri Profili

Bu test şəxsin davranış, bacarıq və şəxsi keyfiyyətlərinin müştəri xidmətləri nümayəndiliyi vəzifəsinə uyğunluğunu qiymətləndirir.

Sual Sayısı: 74

İdarəetmə Bacarığı Qiymətləndirmə Testi

Bu test şəxsin fərdi xüsusiyyətləri, imkanları və münasibətlərinin yaxşı idarəetmə üçün əlverişli olub-olmadığını qiymətləndirir.

Sual Sayısı: 186

Çöx-ölçülü Zəka Testi

Bu IQ testi şəxsin zəkasını məntiqi mühakimə yürütmə, riyazi, dil, məkan-yerləşmə əlaqəsi, öyrənilən biliyi hafizədə tutma və cari problemləri həll

Sual Sayısı: 109


Karyera Uyğunluq və Şəxsiyyət Testi

Bu test şəxsin maraqları, yanaşma tərzi, dəyərləri, fərdi xüsusiyyət və bacarıqlarına cavab verən ən uyğun peşə istiqamətini təqdim edir.

Sual Sayısı: 260


Liderlik Potensialı Qiymətləndirmə Testi

Bu test şəxsin bir liderə xas olan xüsusiyyətlərə malik olub-olmadığını müəyyən edir və lider təyin olunduğu təqdirdə şəxsin idarəetmədə hansı texnikalardan istifadə edəcəyini müəyyən edir.

Sual Sayısı: 100